Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 409

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 415
Családtámogatások 2013-ban

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 471

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 957

Családtámogatások 2013-ban

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁSOK 2013-ban

(Lévay Éva összefoglalója)

 

Alanyi jogon járó családtámogatási ellátások (gyes, gyet, családi pótlék, egyszeri anyasági támogatás)

ANYASÁGI TÁMOGATÁS:

Jogosult:

-          a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal (koraszülés esetén legalább egyszer) részt vett terhes gondozáson.

-          Az örökbefogadó szülő, ha a születést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték

-          A gyám, ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül a gondozásába került

Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhessége során egybefüggően legalább 5 hónapot külföldön tartózkodott, az anyasági támogatás igényléséhez nem szükséges a terhesgondozáson való részvétel igazolása.

Összege: gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-a (64.125 Ft), ikergyermekek esetén 300%-a( 85.500 Ft).

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY (GYES)

Jogosult a szülő, nevelőszülő, gyám

- a gyermek 3. életévének betöltéséig

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek 10 éves koráig

- ikreknél a tankötelessé válás évének végéig (amennyiben az ikergyermekek esetében a tankötelesség éve nem egyezik meg, a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni).

A gyermek 1 éves kora után a nagyszülő is igényelheti a gyest, amennyiben a gyermek gondozása a szülő háztartásában történik, és a szülők lemondanak a gyes folyósításáról a nagyszülő részére. Nem jár gyermekgondozási segély a nagyszülőnek, ha a gyermek óvodába, bölcsödébe jár.

Összege: 28.500 Ft, ikrek esetén ez az összeg gyermekenként értendő. Az ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulékot vonnak.

Munkavégzés gyes mellett:

A gyermek 1 éves kora után a gyermekgondozási segélyben részesülő szülő heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet. Időkorlátozás nélkül dolgozhat, ha a munkavégzés az otthonában történik. Tartósan beteg gyermek után folyósított gyes mellett a szülő időbeli korlátozás nélkül dolgozhat, a nagyszülő pedig csak a gyermek 3 éves kora után folytathat keresőtevékenységet. Amennyiben ikrek szülője heti 30 órát meghaladó időtartamban vállal munkát, csak egyszeres gyesre lesz jogosult.

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

Jogosult az a szülő, nevelőszülő vagy gyám, aki saját háztartásában nevel három vagy több kiskorú gyermeket. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől a 8. életév betöltéséig jár. A GYET- ben részesülő szülő kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy dolgozhat időbeli korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Összege: 28500Ft , ebből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.

CSALÁDI PÓTLÉK (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás)

Családi pótlékra jogosult a szülő, örökbefogadó szülő, nevelőszülő és gyám a gyermek tankötelességének teljes időtartamára, a tankötelezettség megszűnése után közoktatási intézményben tanuló gyermek után annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek a 20. évét betölti,  sajátos nevelési igényű, fogyatékossági támogatásra nem jogosult gyermek esetén annak a tanévnek a végéig, amelyben a 23. évét betölti, illetve    súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek után a tankötelezettség teljesítésének a végéig.

Összege:

  • egygyermekes család esetén 12.200 Ft
  • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft
  • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 Ft
  • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 Ft
  • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 Ft
  • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 Ft
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300 Ft
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25.900 Ft

Magasabb összegű családi pótlékot az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. sz. mellékletében sorolt betegségek után folyósítanak, illetve 1500g születési súly alatt különös betegség nélkül is a gyermek 3 éves koráig.

Januártól egyszerűsödnek a családtámogatási ellátások (a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az egyszeri anyasági támogatás és a családi pótlék) eljárási szabályai. Az ellátások iránti kérelmet ezentúl nem csak a Magyar Államkincstárnál lehet benyújtani, hanem a kérelmező munkahelyén működő kifizetőhelyen és az este 8 óráig nyitva tartó kormányablakoknál is. Megfelelő szervezéssel így az újdonsült apukának lehetősége nyílik arra, hogy a gyermek születésekor járó 5 nap szabadságát ne a hivatalokban sorban állással töltse.

 

Biztosításhoz kötött pénzbeli ellátások (tgyás, gyed, táppénz)

TERHESSÉGI GYERMEKÁGYI SEGÉLY (TGYÁS)

Jogosult:

-          aki a biztosítás fennállása alatt,

-          vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül,

-          vagy a a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül,

és a szülést megelőző 2 évben legalább 365 napon át biztosított volt (a biztosításnak nem kell folyamatosnak lennie)

Az előzetes biztosítási időbe bele kell számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, tgyás és gyed idejét (passzív ellátások), és a nappali tagozaton folytatott közép- vagy felsőfokú tanulmányok idejéből 180 napot, valamint a rehabilitációs járadék idejét.

A szülési szabadság 168 napjára jár, a szülés várható dátuma előtt már 28 nappal megkezdhető. A terhességi gyermekágyi segély legkésőbb a szülést követő 168. napig jár. Ez alól egyetlen kivétel van: ha a baba koraszülöttként érkezik a világra, és koraszülöttek ellátására fenntartott intézményben gondozzák, akkor a munka törvénykönyve szerint a szülési szabadság fennmaradó részét a hazatérés után is igénybe lehet venni a baba 1 éves koráig bezárólag. A szülési szabadság idejére ebben az esetben is igényelhető a tgyás.

Összege: a napi átlagkereset 70%-a (adót vonnak belőle, de nyugdíjjárulékot nem)

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED)

Jogosult:

­   a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

­   a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

­   és a gyermeket saját háztartásában neveli

A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

­   a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét,

­   a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,

­   a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét

A GYED összege a naptári nap átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. Az ellátás összegéből személyi jövedelemadó előleg, és 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.

Helyi önkormányzatok által adható születési támogatás

Több önkormányzat ad születési támogatást a baba születésekor. Ennek mértékét, és a feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg. Érdemes utánajárni, hiszen ez a juttatás több tízezer forintot is jelenthet a családnak. Néhány településen, kerületben a folyósítás feltétele, hogy az egyik szülő a baba születését megelőzően legalább 1 éven keresztül bejelentett lakhellyel rendelkezzen ott, de vannak olyan helyek is, ahol a támogatást jövedelmi, vagyoni helyzethez kötik.

Pótszabadság:

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke után pótszabadság jár:

­   egy gyermek után 2 nap

­   két gyermek után 4 nap

­   kettőnél több gyermek után összesen 7 nap

.Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

 

 

 

 

Share