Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 409

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 415
Családtámogatások 2012

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 471

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /chroot/home/feherloc/feherlo.com/html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 957

Családtámogatások 2012

Az alábbi összefoglalóért Fodor Ágnesnek, körzetes védőnőnknek tartozunk köszönettel.

 

 

 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSI FORMÁK (2012)

 

Anyasági támogatás: szülés után 180 napon belül egy alkalommal igényelhető.

Összege: 64. 125 Ft. Ikrek esetén 85. 500 Ft. Jogosult: aki a terhes gondozáson négy alkalommal részt vesz. (Koraszülés esetén egy alkalommal) örökbefogadó szülő,ha a szülést követően 6 hónapon belül jogerős az örökbefog., ill. gyám ha a gyermek a születést követően 6 hónapon belül kerül a gondozásába. Szükséges dokumentációk:

Kérelem anyasági támogatás megállapítására nyomtatvány

Terhes gondozási könyv            

Gyermek születési anyakönyvi kivonata

Kórházi elbocsátó igazolás

Szülészorvos igazolása (a terhes gondozáson való részvételről).

Terhességi gyermekágyi segély: GYÁS 168 napon (24 héten) keresztüljár, melyet a szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban is igénybe lehet venni.

Szükséges dokumentáció: megfelelő nyomtatvány kitöltése, gyermek születési anyakönyvi kivonata, szülés előtti igénylés esetén terhes gondozási könyv vagy orvosi igazolás a gondozásba vételről

2010. május 1-étől a GYÁS annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Biztosítási időbe be kell számítani a táppénzt, baleseti táppénzt, a GYED, a GYES folyósításának idejét, közép vagy felsőfokú okt. int. nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.

Összege: a napi átlagkereset 70%-a, mely adóköteles, de járulékot nem kell fizetni utána.

Gyermekgondozási díj: GYED

2010. május 1-étől GYED-re jogosult.

- a biztosított szülő, ha a GYED igénylését- a gyermeket szülő anya esetén a szülést- megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt

- terhességi gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi gyermekágy segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és gyermekét saját háztartásában neveli.

A GYED a munkáltatónál vagy az egészségbiztosítási pénztárnál igényelhető, ha a munkahelyen nem működik TB kifizető hely. Az igénylés „Igénybejelentés a GYED-re” nyomtatvány kitöltésével személyesen vagy postai úton történhet.

Szükséges iratok: a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata

                             „Igazolvány az egészségbiztosítási ellátásokról” okmány.

2010. május 1-étől a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:

- a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz idejét,

- a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányi idejéből 180 napot, a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.

2010. május 1-étől a GYED legkorábban a terhességi gyermekágyi segély, illetőleg annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

A GYED összege a naptári nap átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.130.200 Ft

Az ellátás után 10 %-os. nyugdíjjárulékot és személyi jövedelemadó előleget vonnak le.

Az ellátás idején díjazás ellenében munkát végezni nem lehet (még 4 órában sem).

 

Gyermekgondozási segély: GYES

Alanyi jogon a gyermek 3. életévének betöltéséig folyósítható, beteg gyermek esetén 10 éves korig jár, ikreknél a tankötelessé válás évének végéig. A gyermek 1 éves kora után a gyermekgondozási segélyben részesülő szülő heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet. Időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni.

Havi összege: öregségi nyugdíj min. összegével azonos 28500 Ft (10% levonást követően 25.650 Ft.), ikrek esetén 57000 Ft.

 

Gyermeknevelési támogatás: GYET-re jogosult az a szülő, aki saját háztartásában nevel három vagy több kiskorú gyermeket. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől a 8. életév betöltéséig jár, megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. évét

A GYET- ben részesülő szülő kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy dolgozhat időbeli korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik, a támogatás folyósítását nem érinti a gyermek napközbeni intézményi elhelyezése

Összege: 28500Ft. 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni. (10% levonást követően 25.650Ft.)

 

Családi pótlék:      

Jogosultak: - a még nem tanköteles,                                              

- tankötelezettség megszűnéséig a tanköteles gyermek max. 23 éves korig,

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

2010. augusztus 31-én életbe lépő rendelkezés szerint a már nem tanköteles, középiskolában tanulmányokat folytató tanuló után a családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amely évben a 20. életévet betölti (kivéve a tartósan fogyatékos illetve a sajátos nevelési igényű tanuló).

   Összege:           1 gyerek                    2 gyerek                             3 gyerek vagy több

családos       12200,- Ft/hó             13300,- Ft /hó /gyermekenként/ 16000,- Ft /hó /gyerm.

Egyedülálló 13700,- Ft /hó             14800,- Ft /hó/ gyermekenként/ 17000,- Ft /hó/ gyerm.

Gyermekotthonban stb. elhelyezett gyermek esetén 14800 Ft/Hó gyermekekként.

Késedelmes benyújtás esetén visszamenőleg max. 2 hónapra nyújtható.

 

Magasabb összegű családi pótlék: a betegség fennállásáig vagy 18 éves korig jár

Tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén családos szülőknél: 23300 Ft,- /hó (gyermekekként)

Egyedül álló szülő esetén: 25900Ft/-hó

Magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak 1500gr. születési súly alatt született gyermek után 3 éves korig, abban az esetben is, ha nincs tartós betegsége.

 

Gyermekápolási táppénz: A napi átlagkereset 60%-a

Az egy évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén a gyermek 1 éves koráig.

                               Családos.                                 Egyedülálló.

1-3 év                       84 nap                                         84 nap

3-6 év                       42 nap                                         84 nap

6-12 év                     14 nap                                        28 nap

 

Családi adókedvezmény: Egy és két eltartott gyermek esetén csökkenti az adóalapot 62500 Ft-al , 3 vagy több gyermek esetén 206250 forinttal csökkenti – havonta és eltartottként. Eltartottnak számít a gyerek, a magzat a fogantatás utáni 91. naptól. Nyilatkozatot kell tenni a munkahely, vagy az OEP és Munkaügyi Központok felé.

 

Munkaidő-kedvezmény: Vérszerinti, vagy örökbefogadó apa részére. Gyermeke születése esetén 5 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni.

A kedvezmény abban az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

 

Életkezdési támogatás (BABAKÖTVÉNY)

Magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult.

A Kincstár a születés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyerek születéséről. A kincstári számla megnyitásáról a Kincstár a szülőknek levelet küld.

 

IGÉNYLÉSI HELYEK:

 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1139 Budapest, Váci út 71. T: 452-8652, 452-8654

Félfogadási idő: K, Sz, Cs: 8-12 óráig. (Anyasági támogatás, GYES, GYET, Családi pótlék).

 

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások: GYÁS, GYED, stb.

1139 Budapest, Teve utca 1. Tel: 288-5100. Félfogadási idő: H, K, CS: 8-14,30, SZ:8-17,

P: 8-12.

IDŐKÖZBEN a FENTIEKBEN VÁLTOZTATÁS TÖRTÉNHET!

 

A családtámogatási ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok letölthetők a

www. szmm. gov. hu weboldalon

 

 

Share